Privacy reglement

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Om te waarborgen dat uw medische gegevens vertrouwelijk worden behandeld, hebben wij ons privacyreglement aangepast naar de nieuwe wetgeving. U kunt in dit document lezen welke afspraken wij binnen de praktijk hebben gemaakt over het omgaan met uw gegevens. Ook leest u hoe u een afschrift van uw medisch dossier kunt opvragen of medische gegevens kunt laten vernietigen. Onderstaand kunt u het privacyreglement en het daarin genoemde aanvraagformulier als PDF downloaden.   

Download privacyreglement

Download Aanvraagformulier patiëntengegevens